logo

Shree Durga Sooktam song download | Shree Durga Sooktam lyrics

Hymn too Mother Durga

Free Shree Durga Sooktam mp3 song


Songs Download Play & Listen
Shree Durga Sooktam
Artist : Durga Maa bhakti Songs
Shree Durga Sooktam Song Lyrics

Song lyrics title : Durga Sooktam
Song lyrics movie : Hymn to Mother Durgalyrics

Ya devi sarvabhuteshu tusti - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu matri - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu vritti - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu smriti - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu daya - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai Namas tasyai namo namah.


Ya devi sarvabhuteshu Sraddha - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo? namah.

Ya devi sarvabhuteshu kanti - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu lakshmi - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.


Ya devi sarvabhuteshu lajja - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu shanti - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.


Ya devi sarvabhuteshu chhaya - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu sakti - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu trisna - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu ksanti - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.Ya devi sarvabhuteshu Vishnu-mayeti sadbita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu buddhi - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu nidra - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Ya devi sarvabhuteshu ksudha - rupena samsthita

Namas tasyai, Namas tasyai, Namas tasyai namo namah.

Shree Durga Sooktam Video Song


Recent Tags : Shree Durga Sooktam song download, Shree Durga Sooktam song lyrics, - Shree Durga Sooktam song lyrics, Shree Durga Sooktam song lyrics free download from , Shree Durga Sooktam Bollywood hindi lyrics from , Shree Durga Sooktam song, Shree Durga Sooktam lyrics online, Free Shree Durga Sooktam, songs listen, play songs, Shree Durga Sooktam listen online, Free play Shree Durga Sooktam song from , Shree Durga Sooktam song lyrics from movie , Free download movie song Shree Durga Sooktam, Free play Shree Durga Sooktam song from , - Shree Durga Sooktam mp3 song, Shree Durga Sooktam mp3 song free listen online, Free Shree Durga Sooktam song lyrics play online, Shree Durga Sooktam song play online from , - Shree Durga Sooktam mp3 song free play online, Free Shree Durga Sooktam song lyrics listen online from , Online play song Shree Durga Sooktam, Free listen online Shree Durga Sooktam song from movie